11. klassKeemiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Ülevaade mittemetallidest. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Meile teadaolevaid mittemetalle on ...
2 / 20
Mittemetallid moodustab kõikidest tuntud elementidest ...
3 / 20
Levinumad mittemetallid, millega me igapäevaselt kokku puutume on ...
4 / 20
Enamasti me puutume kokku nende elementide erinevate ühenditega, kuid lihtainena on meile väga tähtsad ... ja ... , mis on õhu peamised koostisosad.
5 / 20
Kõige rohkem ühendeid moodustab ... , mille ühendid on kogu eluslooduse alus.
6 / 20
Metallidest erinevad mittemetallid selle poolest, et neil on väliskihil enamasti ...
7 / 20
Erandiks võib lugeda ... , millel on väliskihil ainult kolm elektroni
8 / 20
Erandiks võib lugeda vesinikku, millel on väliskihil ainult ...
9 / 20
Väärisgaaside väliskihil on ...
10 / 20
Erandiks on ... , mis saab olla ainult oksüdeerija
11 / 20
Fluoriga reageerides käitub hapnik ...
12 / 20
Kui enamus metalle esineb toatemperatuuril tahkes olekus, siis mittemetalle leidub kõigis kolmes olekus
13 / 20
Tahked mittemetallid on ...
14 / 20
Toatemperatuuril on vedelas olekus ainult ...
15 / 20
Ülejäänud mittemetallid on ...
16 / 20
Aatomvõrega ühendid on kõvad ning ...
17 / 20
Molekulvõrega on ained on haprad ning kergsulavad
18 / 20
Mittemetallid võivad esineda erinevate ...
19 / 20
Allotroobid ühe ja sama keemilise elemendi erinevad ...
20 / 20
Looduses leidub mittemetalle nii lihtainena, kui ka ühendite koostises
Uuesti Edasi