Ülevaade mittemetallidest. Vali õiged vastused

Sinu tulemus on
1 / 20

Molekulvõrega on ained on haprad ning kergsulavad

2 / 20

Fluoriga reageerides käitub hapnik …

3 / 20

Levinumad mittemetallid, millega me igapäevaselt kokku puutume on …

4 / 20

Erandiks on … , mis saab olla ainult oksüdeerija

5 / 20

Kõige rohkem ühendeid moodustab … , mille ühendid on kogu eluslooduse alus.

6 / 20

Mittemetallid moodustab kõikidest tuntud elementidest …

7 / 20

Erandiks võib lugeda … , millel on väliskihil ainult kolm elektroni

8 / 20

Toatemperatuuril on vedelas olekus ainult …

9 / 20

Ülejäänud mittemetallid on …

10 / 20

Allotroobid ühe ja sama keemilise elemendi erinevad …

11 / 20

Kui enamus metalle esineb toatemperatuuril tahkes olekus, siis mittemetalle leidub kõigis kolmes olekus

12 / 20

Tahked mittemetallid on …

13 / 20

Metallidest erinevad mittemetallid selle poolest, et neil on väliskihil enamasti …

14 / 20

Meile teadaolevaid mittemetalle on …

15 / 20

Mittemetallid võivad esineda erinevate …

16 / 20

Looduses leidub mittemetalle nii lihtainena, kui ka ühendite koostises

17 / 20

Aatomvõrega ühendid on kõvad ning …

18 / 20

Väärisgaaside väliskihil on …

19 / 20

Erandiks võib lugeda vesinikku, millel on väliskihil ainult …

20 / 20

Enamasti me puutume kokku nende elementide erinevate ühenditega, kuid lihtainena on meile väga tähtsad … ja … , mis on õhu peamised koostisosad.