TESTÜlevaade mittemetallidest. Vali õiged vastused

Sinu tulemus on
1 / 20

Levinumad mittemetallid, millega me igapäevaselt kokku puutume on ...

2 / 20

Allotroobid ühe ja sama keemilise elemendi erinevad ...

3 / 20

Erandiks võib lugeda vesinikku, millel on väliskihil ainult ...

4 / 20

Erandiks võib lugeda ... , millel on väliskihil ainult kolm elektroni

5 / 20

Molekulvõrega on ained on haprad ning kergsulavad

6 / 20

Kui enamus metalle esineb toatemperatuuril tahkes olekus, siis mittemetalle leidub kõigis kolmes olekus

7 / 20

Tahked mittemetallid on ...

8 / 20

Väärisgaaside väliskihil on ...

9 / 20

Metallidest erinevad mittemetallid selle poolest, et neil on väliskihil enamasti ...

10 / 20

Looduses leidub mittemetalle nii lihtainena, kui ka ühendite koostises

11 / 20

Aatomvõrega ühendid on kõvad ning ...

12 / 20

Enamasti me puutume kokku nende elementide erinevate ühenditega, kuid lihtainena on meile väga tähtsad ... ja ... , mis on õhu peamised koostisosad.

13 / 20

Meile teadaolevaid mittemetalle on ...

14 / 20

Fluoriga reageerides käitub hapnik ...

15 / 20

Mittemetallid moodustab kõikidest tuntud elementidest ...

16 / 20

Ülejäänud mittemetallid on ...

17 / 20

Mittemetallid võivad esineda erinevate ...

18 / 20

Toatemperatuuril on vedelas olekus ainult ...

19 / 20

Erandiks on ... , mis saab olla ainult oksüdeerija

20 / 20

Kõige rohkem ühendeid moodustab ... , mille ühendid on kogu eluslooduse alus.