6. klassAjaluguTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vana-Rooma. Vali küsimustele õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Legendi järgi oli Rooma asutajaks ja esimeseks kuningaks
2 / 12
Rooma vabariiki valitses
3 / 12
II saj eKr sai Roomast kõige tugevam Vahemere-äärne riik. Otsustavaks sai Rooma võit senise Vahemere valitseja üle. Selleks riigiks oli
4 / 12
Kuidas mõjutasid Rooma vallutussõjad Rooma sotsiaalmajanduslikku olukorda? Milline väide ei vasta tõele?
5 / 12
Milline järgnevatest väejuhtidest ei juhtinud Rooma leegioneid?
6 / 12
Milline tunnus ei sobi Rooma keisririigi iseloomustamiseks Augustuse ja tema järglaste ajal?
7 / 12
Millised Rooma ehitised olid seotud roomlaste lemmikajaviite, avalike mängudega?
8 / 12
Milline põhimõte ei olnud Rooma õigusele Rooma riigis omane?
9 / 12
Kes järgnevatest rooma kultuuritegelastest ei olnud kirja- ega kõnemees?
10 / 12
Mida heitsid Rooma võimud ette Jeesus Kristusele?
11 / 12
Milline asjaolu ei mõjutanud Rooma jagunemist kaheks?
12 / 12
Milline tähendus oli Lääne-Rooma viimase keisri kukutamisel aaastal 476? Milline väide ei pea paika?
Uuesti Edasi