TESTVana-Rooma. Vali küsimustele õiged vastused

Sinu tulemus on
1 / 12

Rooma vabariiki valitses

2 / 12

II saj eKr sai Roomast kõige tugevam Vahemere-äärne riik. Otsustavaks sai Rooma võit senise Vahemere valitseja üle. Selleks riigiks oli

3 / 12

Milline tunnus ei sobi Rooma keisririigi iseloomustamiseks Augustuse ja tema järglaste ajal?

4 / 12

Kes järgnevatest rooma kultuuritegelastest ei olnud kirja- ega kõnemees?

5 / 12

Milline järgnevatest väejuhtidest ei juhtinud Rooma leegioneid?

6 / 12

Milline asjaolu ei mõjutanud Rooma jagunemist kaheks?

7 / 12

Milline põhimõte ei olnud Rooma õigusele Rooma riigis omane?

8 / 12

Kuidas mõjutasid Rooma vallutussõjad Rooma sotsiaalmajanduslikku olukorda? Milline väide ei vasta tõele?

9 / 12

Millised Rooma ehitised olid seotud roomlaste lemmikajaviite, avalike mängudega?

10 / 12

Legendi järgi oli Rooma asutajaks ja esimeseks kuningaks

11 / 12

Milline tähendus oli Lääne-Rooma viimase keisri kukutamisel aaastal 476? Milline väide ei pea paika?

12 / 12

Mida heitsid Rooma võimud ette Jeesus Kristusele?