Täiskümnete ja sadade liitmine ja lahutamine

13

14

TEST:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.