Eesti ajaloo SUUR TEST (80 küsimust). Vali sündmuste õige toimumisaeg

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 80

Senaator Nikolai Manasseini revisjon Balti kubermangudes; revisjoniaruandes rõhutati talupoegade rasket olukorda ja baltisakslaste domineerivust; revisjonile järgnenud Vene valitsuse reformid ei taotlenud eestlaste olukorda parandada, vaid asendada Saksa mõju Vene mõjuga.

2 / 80

Aleksander II kinnitas Eestimaa uue talurahvaseaduse; ka Põhja-Eestis sai hakata talusid päriseks ostma.

3 / 80

Tallinnas, Viljandis ja Paides kuulutati välja Eesti Vabariik.

4 / 80

Nn 40 kiri, mis kritiseeris EKP KK poliitikat.

5 / 80

Tartu (Jurjev) esmakordne mainimine kirjasõnas.

6 / 80

Vast valitud marionettriigivolikogu kuulutas Eesti Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks.

7 / 80

NSV Liit esitas Eestile ja Lätile ultimaatumi, milles süüdistas kummagi valitsust vastastikuse abistamise pakti rikkumises, nõudis luba tuua neisse riikidesse lisavägesid ja uute “pakti austavate valitsuste” moodustamist (2 päeva varem oli samasugune noot esitatud Leedule).

8 / 80

Maadleja Martin Klein tõi Stockholmi mängudelt Eestisse esimese olümpiamedali – hõbeda klassikalises maadluses.

9 / 80

25. märts toimus teine suurküüditamine, NSV Liidu kaugematesse piirkondadesse saadeti 20 702 inimest.

10 / 80

Vene-Liivimaa sõda.

11 / 80

Tartus asutati esimene Eesti pank.

12 / 80

Pärnu jõe paremal kaldal Pullis peatus mõnda aega rühm küttijaid ja kalastajaid.

13 / 80

Eesti sai koos Küprose, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungariga Euroopa Liidu liikmesriigiks.

14 / 80

Sakslased vallutasid Tallinna.

15 / 80

Rootsi aja algus Eestis.

16 / 80

Põhjasõja lõpp. Tallinna linna ja Eestimaa rüütelkonna kapitulatsioon Venemaa ees.

17 / 80

Viidi ellu maareform, mille tulemusel rajati Eesti Vabariigis 50 000 talundit.

18 / 80

Punaarmee vallutas Tallinna, Pärnu ja Viljandi.

19 / 80

NSV Liit sundis Eestile peale nn vastastikuse abistamise pakti, see andis NSV Liidule õiguse pidada Eestis sõjaväebaase.

20 / 80

Rahva protestilaine Kabala-Toolse fosforiidikaevanduste rajamise vastu tõi Eesti taas maailmaareenile.

21 / 80

Tartu ülikooli esimene tegevusjärk (Academia Gustaviana).

22 / 80

Armeegrupi Nord tagalaülem kindral Franz von Roques andis käsu moodustada Eesti Omavalitsus. Selle okupatsiooniorgani etteotsa sai Hjalmar Mäe.

23 / 80

Eesti rahvaarv oli 6 sõja-aasta jooksul vähenenud ..... võrra

24 / 80

Tallinnas ja Tartus esimesed kinoetendused.

25 / 80

Tartus asutati Eesti esimene gümnaasium.

26 / 80

Tartu lähedal tegutses esimene Eesti koolmeistrite kool – nn Forseliuse seminar.

27 / 80

Kaudsete andmete põhjal ilmus esimene eestikeelne aabits, millest pole aga ühtki eksemplari säilinud.

28 / 80

Venelaste vastu tegutses Ivo Schenkenbergi juhitud talumeeste lipkond - „Hannibali rahvas”.

29 / 80

Suur nälg Eestis; suri 70 000–75 000 inimest - viiendik tolleaegsest Eesti rahvastikust.

30 / 80

Laulu- ja mänguseltside Vanemuine ja Estonia asutamine.

31 / 80

Eestist saab NATO liige.

32 / 80

Pärisorjuse kaotamine Eestimaa kubermangus.

33 / 80

Mahtra sõda.

34 / 80

EV ÜN-i pöördumine kogu maailma riikide parlamentide ja valitsuste poole; EV ÜN-i otsus „Eesti riiklikust iseseisvusest”

35 / 80

Saarlaste esimene ülestõus peale muistset vabadusvõitlust.

36 / 80

Eesti (Astlanda) esmakordne märkimine – araabia geograafi Abu Abdallah Muhammad al-ldrisi maailmakaardil.

37 / 80

Moskvas sõlmiti Molotovi-Ribbentropi pakt.

38 / 80

Pärnus Endla teatri rõdult kuulutati esimest korda välja Eesti Vabariik.

39 / 80

Liivimaa kodusõda (ühel pool ordu ja Riia linn, teisel pool piiskopid).

40 / 80

Põhjasõda Eestis.

41 / 80

Ants Laikmaa asutas Eesti esimese kunstiõppeasutuse.

42 / 80

Vabade Eesti maakondade ühinemine Lembitu juhtimisel malevaks ning Madisepäeva lahing.

43 / 80

Punaste võimuhaaramiskatse Tallinnas (nurjati 6 tunniga, nurjumine tegi kommunistlikule liikumisele Eestis peaaegu täieliku lõpu).

44 / 80

Viimane ning suurim katk Eestis; suri u 200 000 inimest – pool rahvastikust.

45 / 80

Rahva tulistamine Tallinnas Uuel turul; surma sai 90 ja haavata 200 inimest.

46 / 80

Luba eestikeelsete erakoolide avamiseks ja eestikeelseks õppetööks kõigis koolides kahel esimesel õppeaastal; esimese eestikeelse keskkooli - Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlastekooli – asutamine Tartus

47 / 80

Esimene telesaade Tallinnast.

48 / 80

Venestusaeg.

49 / 80

Tartus kirjutati alla rahuleping Eesti ja Venemaa vahel.

50 / 80

NSV Liidu väeosad (25 000 meest) ületasid Eesti piiri ja hakkasid liikuma baasidesse.

51 / 80

Jaroslav Targa sõjavägi vallutas Tarbatu (Tartu) linnuse ning Kagu-Eesti.

52 / 80

Trükis ilmusid esimese eestlasest helilooja Carl Friedrich Karelli klaveripalad.

53 / 80

Ilmus Eduard Ahrensi eesti keele grammatika, millest sai alguse meie praegune kirjaviis.

54 / 80

Esimene teadaolev katk Eestis.

55 / 80

Nõukogude lennuväe pommirünnak Tallinnale (hukkus 554 tsiviilisikut ja 171 sõdurit ning sõjavangi, peavarjuta jäi 20 000 inimest).

56 / 80

Riigipööre K. Pätsi ja J. Laidoneri juhtimisel.

57 / 80

Muistse vabadusvõitluse algus.

58 / 80

Tallinnast Kadrioru staadionilt algasid noorterahutused, millele järgnesid meeleavaldused Tallinnas A. H. Tammsaare mälestussamba juures, Raekoja platsil ja Võidu väljakul.

59 / 80

Põllumajanduses võeti kasutusele kolmeväljasüsteem.

60 / 80

Venelased piirasid Magnuse juhatusel Tallinna.

61 / 80

Eesti rahvaarv suurenes veerand miljonini.

62 / 80

Eesti ala vabanes jääst.

63 / 80

Jüriöö ülestõus.

64 / 80

Muistne vabadusvõitlus lõppes Saaremaa allutamise ja kogu rahva ristimisega.

65 / 80

K. Pätsi valimine presidendiks.

66 / 80

Pärisorjuse kaotamine Eestimaa kubermangus.

67 / 80

Kunda Lammasmäele, madalaveelises järves paiknevale saarekesele, rajati esimest korda hooajaline asula, mida kasutati ka edaspidi.

68 / 80

Eesti järjepideva ajakirjanduse algus (Perno Postimees)

69 / 80

Tartu Ülikool alustas tööd eestikeelsena.

70 / 80

Rootsi aja lõpp.

71 / 80

NSV Liidu MN-i määrus „Abinõude kohta vene keele õppimise ja õpetamise edasiseks täiendamiseks liiduvabariikides”; selle alusel algas ka Eesti lasteaedade, koolide ja kõrgkoolide venestamine.

72 / 80

Eestisse tuli 90 000 punaväelast; Eestis olevad NSV Liidu väeüksused väljusid baasidest.

73 / 80

Vene aeg Eestis.

74 / 80

Metsavendluse lõplik lämmatamine.

75 / 80

Esimene lennuk Eestis – Sergei Utotškin tegi Tartus lennudemonstratsiooni.

76 / 80

Molotovi-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupp (MRP-AEG) korraldas poliitilise meeleavalduse Tallinna Hirvepargis.

77 / 80

Esimene Eesti keele grammatika ("Anführung zu der Esthnischen Sprach")

78 / 80

Algas laialdane talurahvakoolide asutamine.

79 / 80

Esimene suurküüditamine: Venemaale viidi 10 157 inimest; vastuseks sellele tekkis metsavendlus.

80 / 80

.... tunnustas esimesena Eesti Vabariiki.

results loading