Feodaalid ja talupojad

Sinu tulemus on
1 / 12

Milline erinevus on feodaalil ja läänimehel?

2 / 12

Vali feodaalide õige järjestus feodaalses hierarhias.

3 / 12

Kes olid hertsogid?

4 / 12

Pärisorjast talupojal ja Vana-Rooma orjal oli nii sarnasusi kui ka ühisjooni. Milline tunnus oli ühine neile mõlemale?

5 / 12

Mida tähendab kaheväljasüsteem?

6 / 12

Millised majanduslikud muutused toimusid Euroopas alates IX sajandist? Milline väide on ekslik?

7 / 12

Millised jooned ei ole feodaalkorrale iseloomulikud?

8 / 12

IX sajand tõi Euroopasse feodaalse killustatuse ajajärgu. Milline väide ei ole põhjus vaid tagajärg?

9 / 12

Miks kujunes Lääne-Euroopas feodaalkord? Milline väide on väär?

10 / 12

Milline väide ei sobi keskaegsete talupoegade olukorra iseloomustamiseks?

11 / 12

Talupojad pidid oma isanda heaks kandma mitmesuguseid koormisi. Millised olid kaks põhilist koormise liiki?

12 / 12

Milline seisus ei kuulunud keskajal kolme põhiseisuse hulka?