Hapnik. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 25

Vali õige väide

2 / 25

Vali õige väide

3 / 25

Hapniku kasutatakse meditsiinis inimestele lisahapniku andmisel

4 / 25

Metallurgias kasutatakse hapniku kõrge temperatuuri saavutamiseks metallide sulatamisel

5 / 25

Mõneprotsendiline hapnikusisaldus õhus ...

6 / 25

Isotoop dihapnik on ...

7 / 25

Enamus ainetega reageerib kloor otseselt, välja arvatud väärisgaasid ja ...

8 / 25

Õhus leidub hapnik ...

9 / 25

Hapnik on Maal ...

10 / 25

Hapnikul on olemas ...

11 / 25

-183 kraadine keemistemperatuur on ...

12 / 25

Hapniku üheks kõige tähtsamaks ühendiks on divesinikmonooksiid ehk ...

13 / 25

Oma keemiliste ja füüsikaliste omaduste poolest on need isotoobid ...

14 / 25

Isotoop trihapnik on ...

15 / 25

Vesi katab ...

16 / 25

Trihapnik on ...

17 / 25

Limonaadides kasutatakse hapniku mullide tekitamiseks

18 / 25

Dihapniku keemistemperatuur on ...

19 / 25

Hapnikku leidub ...

20 / 25

Hapnik moodustab õhu koostisest ...

21 / 25

Õhus leiduv hapnik tekib peamiselt taimede fotosünteesireaktsioonil

22 / 25

Kus toimub peamiselt hapniku taastootmine Maal?

23 / 25

Hapnik moodustab väheste keemiliste elementidega (nii metallide kui ka mittemetallidega) oksiide

24 / 25

Taimed toodavad süsihappegaasist ja veest .... ning kõrvalsaadusena tekib ka hapnik

25 / 25

Dihapnik on ...

results loading