Kahekohalise arvu jagamine ühekohalise arvuga 100 piires nr2. Kirjuta õige vastus

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 20

12:6=

2 / 20

32:8=

3 / 20

49:7=

4 / 20

15:3=

5 / 20

35:7=

6 / 20

25:5=

7 / 20

32:4=

8 / 20

49:7=

9 / 20

63:7=

10 / 20

48:8=

11 / 20

30:5=

12 / 20

24:6=

13 / 20

45:5=

14 / 20

54:6=

15 / 20

24:4=

16 / 20

27:9=

17 / 20

40:8=

18 / 20

72:8=

19 / 20

56:7=

20 / 20

9:3=

results loading