KAHEKOHALISE ARVU KORRUTAMINE JA JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA

Peast arvutades korrutan enne kümnelised, siis ühelised ja seejärel liidan saadud tulemused kokku.

N: 12*4= (10+2)*4=

= 10*4+2*4=

=40+8=48

Peast arvutades jagan enne kümnelised, siis ühelised ja seejärel liidan saadud tulemused kokku.

N: 48: 4=40:4+8:4

=10+2=12

 

TEST

Kahekohalise arvu jagamine ühekohalise arvuga 100 piires

Kahekohalise arvu korrutamine ühekohalise arvuga 100 piires

Ülesanne:

  1. Kahekohalise arvu jagamine ühekohalise arvuga 100 piires

Lisainfo

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Ruutvõrrand

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Harjutusülesandeid matemaatika riigieksamiks

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Matemaatika

Üksliikmed, hulkliikmed ja tehted nendega

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Kirjalik lahutamine

1.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine ja lahutamine 10 piires

4.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

8. klassi matemaatika teooriavideod

4.90 €
8. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Tasandilised kujundid

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine 20 piires

2.90 €
1. klass, 2. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Algebralised murrud

5.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Peastarvutamine I kooliastmele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Funktsioonide graafikute lõikepunktide leidmine

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

II kooliastme matemaatika reeglite kordamine

4.90 €
4. klass, 5. klass, 6. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Kirjalik liitmine

1.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Peastarvutamine eelkoolile

1.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Kell ja kellaaeg

2.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Hariliku murru kordamine

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Funktsioonid ja nende graafikud

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrandi mõiste, ruutvõrrandi lahendivalem, ruutvõrrandi liigid

4.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine 10 piires

2.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutjuur, tehted ruutjuurtega

0.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Nipid peast arvutamiseks

Nipid peast arvutamiseks

1. Täida lüngad ja tee arvutusi!

Mõtle läbi näited – mida siin on tehtud?

N1. 42 ∙ 6 = 40 ∙ 6 + 2 ∙ 6

N2. 68 ∙ 7 = 60 ∙ 7 + 8 ∙ 7

N3. 68 ∙ 7 = 70 ∙ 7 – 2 ∙ 7

Kumb arvutusviis oli sinu arvates lihtsam – näites 2 või näites 3? …………………..

Kas sellest nipist oleks kasu ka kolme- või neljakohaliste arvude korrutamisel ühekohalise arvuga? ……………

NB! 42 ∙ 16 ≠ 40 ∙ 10 + 2 ∙ 6

2. Arvuga 11 korrutamine

Variant 1. Mõtle läbi näited!

N4. 23 ∙ 11 = 230 + 23 = 253

N5. 46 ∙ 11 = 460 + 46 = 506

Variant 2. Kui tahad korrutada kahekohalist arvu arvuga 11, näiteks 23 ∙ 11, siis vastuseks on (enamasti) kolmekohaline arv, milles

sajaliste number on sama, mis 11-ga korrutatava arvu kümneliste number (2),
vastuse kümneliste numbriks on esialgse arvu kümneliste ja üheliste numbri summa (2 + 3 = 5),
ning vastuse üheliste number on sama, mis esialgse arvu üheliste number (3).

Kokku seega 23 ∙ 11 = 253.

3. Arvudega 22, 33, 44 jne korrutamine

22 = 2 ∙ 11; 33 = 3 ∙ 11; 44 = 4 ∙ 11 jne

Kui on vaja korrutada näiteks arvud 21 ja 44, siis mõtle hoopis nii:

N6. 21 ∙ 44 = 21 ∙ 4 ∙ 11 = 84 ∙ 11 = 924 (kasuta ka arvuga 11 korrutamise nippi).

4. Arvuga 15 korrutamine

Mõtle läbi näited – mida siin on tehtud?

N7. 15 ∙ 36 = 360 + 360 : 2 = 360 + 180 = 540

N8. 220 ∙ 15 = 2200 + 2200 : 2 = 2200 + 1100 = 3300

Arvuga 15 korrutamiseks võib kasutada sellist nippi, et korrutad selle arvu kõigepealt arvuga …… ning seejärel liidad veel …………………………. .

 

 

See artikkel on retsenseerimata.