Loogika ja mõtlemine. Matemaatika tekstülesanded

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 6

Peres on lapsed. Kõige noorem on 2-aastane. Iga järgnev laps on kahe aasta võrra vanem. Mitu last on peres, kui kokku on nende vanus 20?

2 / 6

Ema toob poest kolm pakki komme. Iga laps saab kõiki sorte komme. Iga üks saab 7 kommi. Nätsukomme saab iga laps kaks korda nii palju kui iiriseid ja iiriseid kaks korda rohkem kui pulgakomme. Mitu pulgakommi saab iga laps?

3 / 6

Töökojas parandatakse 40 ratastega sõidukit (autod ja mootorrattad) kuus. Rattaid on masinatel kokku 100. Mitu autot ja mootorratast parandatakse kuus?

4 / 6

Puu all kasvab neli seent. Seente all rohus jooksevad sipelgad ja üks ämblik. Mitu sipelgat seal on, kui jalgu on puu all kokku 30?

5 / 6

Riinul oli nohu. Ta kasutas ruudukujulisi taskurätte, mille külg oli 25 cm. Seitsme päeva jooksul kasutas ta kokku taskurätte kogupindalaga 3 m². Mitu taskurätti ta kasutas?

6 / 6

Õuel on kuus kana ja mõned lambad. Mitu lammast on õuel, kui kokku on 20 jalga?