TEKSTÜLESANNETE LAHENDAMINE

Tekstülesandes on kirjas andmed ja küsimused.

N: Triinul on 30 pliiatsit, Maril on 17 võrra vähem. Kui palju on tüdrukutel pliiatseid kokku?

Tekstülesandes ole tähelepanelik sõnade suhtes, mis määravad lahendamise.

VÕRRA ROHKEM, VÕRRA VÄHEM, KORDA ROHKEM, KORDA VÄHEM.

Võrra tähendab liida või lahuta.

Korda tähendab korrutamist või jagamist.

Vahel sõnad rohkem ja vähem eksitavad meid. Teksti tuleb lugeda väga tähelepanelikult, et mõista nende sisu.

Tekstülesannete lahendamine:

Triinul on 30 pliiatsit, Maril on 17 võrra vähem. Kui palju on tüdrukutel pliiatseid kokku?

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Peastarvutamine eelkoolile

1.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Kirjalik liitmine

1.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Funktsioonide graafikud

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Harjutusülesandeid matemaatika riigieksamiks

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine 20 piires

2.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Numbrilised seosed

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutjuur, tehted ruutjuurtega

0.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrand

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Üksliikmed, hulkliikmed ja tehted nendega

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

8. klassi matemaatika teooriavideod

4.90 €
8. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Peastarvutamine I kooliastmele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrandi mõiste, ruutvõrrandi lahendivalem, ruutvõrrandi liigid

4.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

II kooliastme matemaatika reeglite kordamine

4.90 €
4. klass, 5. klass, 6. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Funktsioonid ja nende graafikud

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

xy-koordinaatsüsteem

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Algebralised murrud

5.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ratsionaalavaldised

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine ja lahutamine 20 piires

4.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Lahutamine 20 piires

2.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Hariliku murru kordamine

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

18

Vastus: 43 pliiatsit on kokku

Matemaatika testid:

Loogika ja mõtlemine. Matemaatika tekstülesanded

 

Tekstülesanne korrutamisega:

Enesekontrolliks:

See artikkel on retsenseerimata.