TEKSTÜLESANNETE LAHENDAMINE

Tekstülesandes on kirjas andmed ja küsimused.

N: Triinul on 30 pliiatsit, Maril on 17 võrra vähem. Kui palju on tüdrukutel pliiatseid kokku?

Tekstülesandes ole tähelepanelik sõnade suhtes, mis määravad lahendamise.

VÕRRA ROHKEM, VÕRRA VÄHEM, KORDA ROHKEM, KORDA VÄHEM.

Võrra tähendab liida või lahuta.

Korda tähendab korrutamist või jagamist.

Vahel sõnad rohkem ja vähem eksitavad meid. Teksti tuleb lugeda väga tähelepanelikult, et mõista nende sisu.

Tekstülesannete lahendamine:

Triinul on 30 pliiatsit, Maril on 17 võrra vähem. Kui palju on tüdrukutel pliiatseid kokku?

18

Vastus: 43 pliiatsit on kokku

Matemaatika testid:

Loogika ja mõtlemine. Matemaatika tekstülesanded

 

Tekstülesanne korrutamisega:

Enesekontrolliks:

See artikkel on retsenseerimata.