TESTMatemaatika tekstülesanded. Vali õiged vastused

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 8

Rohelises ja punases kastis on kokku 250 palli. Jaan tõstis 10 palli rohelisest kastist punasesse. Seejärel tõstis Anne 30 palli punasest kastist rohelisse. Selgus, et nüüd on rohelises kastis 150 palli. Mitu palli oli alguses rohelises kastis?

2 / 8

Mari elab koos ema, isa ja vennaga. Neil on kodus üks koer, kaks kassi, kaks papagoid ja akvaariumis neli kuldkala. Mitu jalga on neil kõigil kokku?

3 / 8

Ühe staadioniringi läbimiseks kulub Sassil 3 minutit ja Reinul 4 minutit. Poisid alustasid jooksu samal ajal samalt stardijoonelt. Leia vähim aeg, mis kulub poistel, et ületada jälle samaaegselt seda stardijoont.

4 / 8

Pinocchio nina on 3 cm pikkune. Iga kord, kui ta valetab, siis nina venib 20mm võrra pikemaks. Kui pikk on Pinocchio nina peale kolme valetamist?

5 / 8

Tõnu sündimise päeval istutasid ema ja isa 4 dm pikkuse kuuse. Iga aasta kasvas kuusk 95 mm võrra. Kui pikk oli see kuusk, kui Tõnu tähistas oma 12. sünnipäeva?

6 / 8

Malle, Kalle ja Palle sõid igaüks iga päev 2 kommi. Tiina sõi iga päev ühe kommi. Ühest kommikarbist võetud kommidest jagus neile neljale täpselt 24 päevaks. Mitu päeva oleksid nad neljakesi saanud võtta komme sellest karbist siis, kui igaüks oleks iga päev võtnud 2 kommi?

7 / 8

Raamatus on ainult üks pilt ja see asub leheküljel, mis on 27. alates algusest ja 72. alates lõpust. Mitu lehekülge on selles raamatus?

8 / 8

Kell teeb 3 lööki 4 sekundiga. Mitme sekundiga teeb kell 9 lööki?