Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 10

14,27 * 0,01 =

2 / 10

0,427 * 100 =

3 / 10

14,27 * 1000 =

4 / 10

37,26 : 0,001 =

5 / 10

0,1 * 34,67 =

6 / 10

11,18 * 100 =

7 / 10

27,36 : 0,1 =

8 / 10

21,26 : 100 =

9 / 10

0,78 : 0,001 =

10 / 10

3 : 100 =

results loading