KÜMNENDMURRU KORRUTAMINE JA JAGAMINE JÄRGUÜHIKUGA 0,1; 0,01; 0,001, …

Kümnendmurru korrutamisel järguühikuga 0,1; 0,01; 0,001.., tuleb kümnendmurrus viia koma nii mitu kohta vasakule, kui mitu nulli on järguühikus, jagamisel tuleb viia koma paremale.

tabel67

Kümnendmurru 10 astmete arvudega korrutamine

Kümnendmurru 10 astmetega jagamine

Kümnendmurdude jagamine 1

Kümnendmurdude jagamine 2

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.