TESTRistiusk ja kirik keskajal

Sinu tulemus on
1 / 12

Katoliku kirik ja ristiusk kujundasid keskaja maailmapildi. Selles olid tähtsatel kohtadel vastandite paarid. Esitatud paarides on esikohal tähtsam mõiste. Millisel vastandite paaril oli keskajal tähtsuse järjekord vastupidine?

2 / 12

Kuidas nimetati kristlasi, kes väitsid, et kiriku rikkus ja väline hiilgus ei ole jumalale meelepärased; tõelised kristlased peavad elama nii, nagu Jeesus Kristus ja tema jüngrid; tõeliselt pühad inimesed on maisest varast lahti öelnud ja end jumalale pühendanud inimesed; paavst ja katoliku kirik on saatana meelevallas ja tema enda kätetöö?

3 / 12

Millised olid katoliku kiriku ja antiikkultuuri suhted? Milline väide ei vasta tõele?

4 / 12

Milline mõiste tähistab reformatsiooni kõige ägedamaid vastaseid?

5 / 12

Milline väide ristiusu positsioonist Rooma riigis ei ole tõene?

6 / 12

Milline oli ristiusu kiriku saatus pärast Lääne-Rooma keisririigi hävimist?

7 / 12

Augsburgi usutunnistuse autor oli

8 / 12

Milline vaimulik rajas Itaalias Monte Cassino kloostri, mille reeglid levisid ka teistes kloostrites?

9 / 12

Kerjusmunkadel oli tavaliste munkadega võrreldes palju erinevusi. Mis oli neil ühist?

10 / 12

Miks tekkisid kloostrid? Milline väide ei vasta tõele?

11 / 12

Milline tegevus oli munkadele ja nunnadele keelatud?

12 / 12

Milline väide on väär?