Valgustatud absolutism Preisimaal 18. sajandil

Valgustatud absolutism on valitsemisvorm, kus võim kuulub piiramatu võimuga haritud ning reformimeelsele valitsejale.  Preisimaal  18. sajandil sai selliseks valitsejaks kuningas Friedrich II. Sügavate kultuuriliste huvidega kuningas vaatas riiki kui kellavärki ja nägi ennast rahva teenrina. Ta oli väga pühendunud riigiasjadele ning viis ellu mitmeid reforme, mis kergendasid talurahva olukorda, sh vähendas poole võrra teopäevade arvu, rajas viljamagasinid näljahädade vastu ning arendas kartulikasvatust.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.