ESIMENE MAAILMASÕDA. Esimese maailmasõja põhjused

Esimese maailmasõja põhjuseks olid suurriikide vahelised vastuolud – Prantsusmaa ja Inglismaa olid jõudnud enda kätte haarata suurema osa Aafrikast ja Aasiast, alles 19. sajandi lõpul ühtse riigini jõudnud Saksamaa tundis, et tema huvid on jäänud tahaplaanile, oma mõju püüdis suurendada ka Venemaa. Liitlassuhete kaudu olid nende riikidega seotud suurem osa Euroopa riike, nii oli paratamatu, et ükskõik milline konflikt võib paisuda sõjaks, mis haarab endasse suurema osa maailmast.

Sõja ajendiks sai Austria-Ungari troonipärija ertshertsog Franz Ferdinandi tapmine Sarajevos 28. juunil 1914. Juuli lõpus esitas Austria-Ungari ultimaatumi Serbiale, süüdistades riiki atentaadile kaasa aitamises. 28. juulil kuulutas Austria-Ungari Serbiale sõja. Serbia liitlane Venemaa alustas mobilisatsiooni, mis tõi kaasa Austria-Ungari liitlase Saksamaa sõjakuulutuse. 3. augustil kuulutas Saksamaa sõja Prantsusmaale, Venemaa liitlasele, järgmisel päeval kuulutas Inglismaa sõja Saksamaale. Järk-järgult sõda laienes, kokku osales konfliktis 34 riiki.

Kaart sõdivatest riikidest:

ajalugu12klass1

Esimene maailmasõda numbrites

Euroopa poliitilise kaardi ümberkorraldus esimene maailmasõja tõttu

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.