HARILIKE MURDUDE KORRUTAMINE

Harilike murdude korrutamisel korrutatakse murdude lugejad omavahel ja murdude nimetajad omavahel.

ÜLDKUJU: 95

Enne lugejate ja nimetajate korrutamist on otstarbekas võimaluse korral taandada.

N: 96

Segaarvude korrutamiseks teisendame segaarvud esmalt liigmurdudeks ning seejärel korrutame.

N: 97

 

Rohkem näiteid leiad siit: hmatemaatika.edu.ee

HARJUTA:

  1. Ülesanne 1
  2. Ülesanne 2
  3. Ülesanne 3
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.