Hariliku murru taandamine

Hariliku murru taandamiseks nimetatakse murru lugeja ja nimetaja jagamist ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Näide 1.
Taandada võime järk-järgult arvudega, millega jaguvad nii murru lugeja kui ka murru nimetaja.

Vihikus võib ka nii taandada. (Nähtav arvutis)

Näide 2.
Taandamiseks sobiva arvu leidmiseks võime leida esmalt lugeja ja nimetaja suurima ühisteguri ning jagada mõlemad arvud kohe suurima ühisteguriga.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.