ARVU JÄRGUD

Tehes tehteid arvudega kuni 100 000, tuleb juurde veel kümnetuhandeliste järk. Vaid arv 100 000 hõlmab ka sajatuhandeliste järku.

Näide:
43459 (arvu loeme nelikümmend kolm tuhat nelisada viiskümmend üheksa)

antud arvus on üheksa ühelist, viis kümnelist, neli sajalist, kolm tuhandelist, neli kümnetuhandelist

Arvutamisel kehtivad kõik eelnevalt kirjeldatud reeglid, lihtsalt arvud on suuremad.

results loading