Arvude järjestamine

Arve järjestame tavaliselt kasvavas või kahanevas järjekorras.

Näide:

On antud arvud 6, 4, 7, 51, 3, 28 ja 14.

Järjestades antud arvud kasvavalt, saame
3, 4, 6, 7, 14, 28, 51.

Järjestades antud arvud kahanevalt, saame
51, 28, 14, 7, 6, 4, 3.

Millised arvud on puudu?

1

 

Enesekontrolliks:

results loading