ELUOLU MAAL

Kuigi 15.saj. piirati talupoegade liikumisvabadust, siis lubati neil samas relva kanda, mis on aga vaba inimese tunnus. 1507 a. alles keelati lõplikult talupoegadel relvakandmine. Talud tootsid peamiselt vilja, millest suurema osa moodustas talirukis. Juurdunud oli kolmeväljasüsteem (talivili, suvivili ja kesa). Kujunes välja Eestile eriomane hoonete tüüp, nimelt rehielamud. Rehielamu koosnes rehetoast ja ruumikast rehealusest, mille uksed ja mööbel olid suitsu tõttu madalad. Rõivaste kaunistamisel kasutati tinast naastukesi. Naiste uhkeim rõivastusese oli sõba. Endiselt kanti vööl nuga. 14. sajandil õppisid naised varrastel kuduma. 16. sajandil asendus loonusrent (vili, loomad jne) raharendiga ja see annab tunnistust sellest, et tol ajal olid talupojad suhteliselt heal järjel.

results loading