Itaalia 1920- 1930. aastatel.

Peale I maailmasõda oli Itaalia solvunud liitlaste peale, kes sõjalise saamatuse tõttu ei võtnud neid tõsise partnerina.
Majandus. Sõda kurnas Itaalia majandust. Suured erinevused riigisiseselt-tööstuslik põhi ja põllumajanduslik lõuna, kus oli madal elatustase, suur väljaränne eriti USA-sse ja maffia tegevus. Mahajäämus naabritest märgatav. Peale fašistide võimuletulekut riiklikud abinõud tööpuuduse leevendamiseks. Riik kontrollis ettevõtteid, moodustati töötajate ja ettevõtjate kutsekoondised erialade kaupa, et lahendada töötülisid streikide ja vallandamiste vältimiseks.

Riigikord ja sisepoliitika. Kuningriik, kuningas Vittorio Emanuele III, parlamentarism, valitsused olid ebapüsivad parteide vaidluste tõttu. 1921. aasta parlamendivalimised võitis Rahvuslik Fašistlik Partei, mille liider oli Benito Mussolini.

Mussolini nõudis peaministri kohta ning ähvardas toetajate marsiga Rooma. Algselt oli partei loodud kui võitlusliit, kuhu kuulusid endised sõjaväelased ja töötud. Partei kasvas kiiresti ning selle pooldajaid on mustade särkide kandmise tõttu ka mustsärklasteks nimetatud. Nad võitlesid kommunistide ja kurjategijate vastu, pidasid linnades korda.
Mussolini sai kuninga toetusel 1922 peaministriks. Esialgu mitme partei süsteem säilis, 1925 keelustati teised parteid, loodi salapolitsei ja koonduslaagrid. Mussolini sai kuningaga võrdsed õigused, teda nimetati juht e „duce”. Repressioonid  olid esialgu mõõdukad, ta ei tülitsenud kirikuga ning esialgu teised riigid toetasid Mussolini tegevust.Kujunes riigikord, mida nimetatakse autoritarismiks.

Itaalia välispoliitika 1930. aastatel oli sõjakas. Mussolini eesmärk oli Vahemere muutmine Itaalia sisemereks, nagu oli olnud muistse Rooma Impeeriumi aegadel. 1936. aastal vallutati Abessiinia ja Albaania liideti Itaaliaga 1939. aastal. 1930. aastatel sai Itaaliast Saksamaa liitlane.
Mussolini õpetuse kohaselt oli tähtsaim rahvus. Inimene ja klassid kaovad, rahvus jääb ja kõik tuleb ohverdada rahvuse nimel. Inimese ja klassihuvid tuleb allutada rahvuse teenimisele. Natsionalism sai aluseks Mussolini diktatuurile ning Hitler pidas teda oma õpetajaks.

Mussolini ja Hitler:

mussolini-hitler

results loading