Järgarv

Järgarve kasutatakse järjekorra märkimiseks.

Järgarvu märkimisel araabia numbritega lisatakse arvule punkt.
Näiteks 3. tähendab kolmas.

Järgarvude märkimisel kasutame vahel rooma numbreid (siis punkti ei lisata).
Näiteks VI tähendab kuues.

Allikas 

results loading