JÄRGARVUD

JÄRGARVE KASUTATAKSE JÄRJEKORRA MÄRKIMISEKS.
JÄRGARVU MÄRKIMISEL ARAABIA NUMBRITEGA LISATAKSE ARVULE PUNKT.
NÄITEKS 3. TÄHENDAB KOLMAS.

14

13

results loading