KOORDINAATTASAND

Kaks teineteisega ristuvat kiirt, millest horisontaalset kutsutakse abstsissteljeks ehk x-teljeks ja vertikaalset ordinaatteljeks ehk y-teljeks, eraldavad osa tasandist.

Nende telgede ristumispunkti nimetatakse koordinaatide alguspunktiks ehk nullpunktiks.

Selle tasandiosa punktide asukohta määrab arvupaar (x; y).

Koordinaat x näitab, mitme ühiku võrra asub punkt nullpunktist paremal (kui positiivne) või vasakul (kui negatiivne), x koordinaati nimetatakse ka abstsissiks. Koordinaat y näitab, mitme ühiku võrra asub punkti nullpunktist kõrgemal (kui positiivne) või madalamal (kui negatiivne), y koordinaati nimetatakse ka ordinaadiks.

Esimesele kohale kirjutatakse koordinaat x ja teisele koordinaat y. Telgede lõikepunkti ehk nullpunkti tähistatakse tavaliselt tähega O ja selle koordinaadid on (0; 0).

Koordinaatteljed jaotavad tasandi neljaks koordinaatveerandiks:

I veerand, II veerand, III veerand, IV veerand.

Koordinaatveerandid liiguvad vastupäeva!

Õpi ja harjuta

Kirjuta punkti koordinaadid

Leia punkti asukoht

Kirjuta koordinaadid või leia punkti asukoht

Mängi:

Kosmose mäng

Tulnuka mäng

Riiulite täitmise mäng

results loading