NATURAALARVULISE ASTENDAJAGA ASTE

Arvu iseendaga järjestikust korrutamist nimetatakse astendamiseks.

1819

Arvu a avaldisest 22 nimetatakse astme aluseks ehk astendatavaks, arvu n selles avaldises nimetatakse astendajaks ja avaldist 22 ennast nimetatakse astmeks.

Võrdsetest teguritest koosneva korrutise kirjutamist astmena ja ka selle astme arvutamist nimetatakse astendamiseks.

Iga arv astmes 1 on võrdne arvu endaga. Valem: 20

Iga arv astmes 0 on võrdne arvuga 1. Valem: 21

23

Negatiivse arvu astendamise puhul tuleb see arv kirjutada sulgude vahele.

Avaldised 24ja 25ei tähenda sugugi ühte ja sama arvu.

26 ja 27

Ka harilik murd peab olema sulgudes:

28

Kui avaldises esineb lisaks astendamisele veel teisigi tehteid ja tehete järjekord pole määratud sulgudega, siis tuleb kõigepealt astendada.

Seejärel korrutamine ja jagamine ning liitmine ja lahutamine paremalt vasakule.

N: Arvuta.

29

 

Astenda:

results loading