PEEGELDUS SIRGEST. TELGSÜMMEETRIA

Sümmeetria on terviku kooskõlaline asetus mõlemal pool sirget, keskpunkti või tasandit.

Looduses on sümmeetria elusolendi osade korrapärasus mingite mõtteliste telgede või tasandite suhtes.

Mata6klass

Pildi allikas

Tavaliselt kasutatakse sümmeetriast rääkides ka sõna peegelpilt.

Sümmeetria üks lihtsamaid liike on peegeldus sirgest. Mõned kujundid on iseendaga sümmeetrilised mingi sirge suhtes. Selliseid kujundeid nimetatakse telgsümmeetrilisteks kujunditeks. Sirget nimetatakse peegeldusteljeks ehk sümmeetriateljeks.

Mata6klass1

Pildi allikas

Harjuta peegeldamist sirgest siin ja siin

results loading