RISTTAHUKAS JA KUUP. RISTTAHUKA JA KUUBI PINDALA

Ruumilisteks kujunditeks nimetatakse kujundeid, mille kõik punktid ei asetse samal tasandil.

Näiteks risttahukas on ruumiline kujund, mille kõik tahud on ristkülikud. Alumist ja ülemist tahku nimetatakse põhitahkudeks , ülejäänud nelja tahku aga külgtahkudeks. Risttahuka mõõtmeteks nimetatakse ühest tipust väljuvate servade pikkusi: pikkus (a), laius (b) ja kõrgus (c).

Kuup on risttahukas, mille tahud on ruudud. Kuubi kõik servad ja tahud on võrdsed.

tabel80

Risttahuka pinnalaotus on tasandiline kujund, mis on moodustatud risttahuka tahkudest. Risttahuka pinnalaotuse pindala on võrdne risttahuka pindalaga.

Joonis. Risttahukas ja tema pinnalaotus.

Risttahukas ja tema pinnalaotus.

tabel72

 

Kuubi pindala arvutamine

Kuubi tahkudeks on 6 võrdse pindalaga ruutu. Ruudu pindala on võrdne tema külje (a) ruuduga (a²).

Seega saame arvutada kuubi pindala:

tabel73

tabel74

results loading