ROMB, SELLE OMADUSED

Rombiks nimetatakse rööpkülikut, mille kõik küljed on võrdsed.

40

Rombi omadused:

Kuna romb on ka rööpkülik, siis kõik rööpküliku omadused on ka rombi omadused.

Ainult rombi omadused on:

  • Rombi kõik küljed on võrdsed.
  • Romb on sümmeetriline oma diagonaalide suhtes.
  • Rombi diagonaalid on teineteisega risti ja poolitavad rombi nurgad.
results loading