ROMB

102

Rombiks nimetatakse rööpkülikut, mille kõik küljed on võrdsed.

Rombi omadused:

Kuna romb on ka rööpkülik, siis kõik rööpküliku omadused on ka rombi omadused.

Ainult rombi omadused on:

  • Rombi kõik küljed on võrdsed.
  • Romb on sümmeetriline oma diagonaalide suhtes.
  • Rombi diagonaalid on teineteisega risti ja poolitavad rombi nurgad.

 

Rombi pindala

Kuna romb on rööpkülik, siis saab rombi pindala leida ka valemiga: S = ah.

104

Rombi pindala saab arvutada veel teisiti.

Rombi pindala võrdub tema diagonaalide poole korrutisega: 103

105

Rööpküliku ja rombi kordamine

results loading