RÖÖPTAHUKAS

Rööptahukas on prisma, mille põhjad on rööpkülikud.

Rööptahuka kõik tahud on rööpkülikud, mis on samasugused oma vastastahkudega.

183

Rööptahuka täispindala

Rööptahuka täispindala St on külgpindala Sk ja põhitahkude pindala Sp summa

St = Sk + 2Sp,

kus külgpindala avaldub põhja ümbermõõdu P ja rööptahuka kõrguse H korrutisena:

Sk = PH

Rööptahuka kõrguseks nimetatakse selle põhjade vahelist kaugust.

Rööptahuka ruumala

Rööptahuka ruumala on selle põhja pindala Sp ja rööptahuka kõrguse H korrutis:

V = SpH

Rööptahuka põhjaks on rööpkülik – järelikult rööptahuka põhjapindala saab arvutada rööpküliku pindala valemit kasutades.

results loading