TERVIKU LEIDMINE TEMA OSAMÄÄRA JA ANTUD OSA JÄRGI

Terviku leidmiseks osamäära ja antud osa järgi tuleb osa jagada osamääraga.

tervik = osa : osamäär

Osamäär näitab, milline osa tervikust vastab antud osale.

N1: Osa arvust on 12, osamäär on 0,5. Leiame selle arvu ehk terviku. Teen joonise:

52

Lahendus: 12 ∶ 0,5 = 24

Vastus: tervik ehk arv ise on 24

N2: Laural on raamatust loetud 40 lehekülge, see on 51tervest raamatust. Mitu lehekülge on raamatus?

Teen joonise:

53

Lahendus: 54

Vastus: raamatus on 200 lehekülge.

results loading