Keskaja perioodid:HILISKESKAEG (14.-15. sajand)

  • keskajale omased tunnused asenduvad uusajale omaste tunnustega
  • kapitalistliku majanduse tekkimine

Lääne-, Lõuna- ja Kesk-Euroopas peetakse seda juba varauusajaks, keskaeg kestis aga Põhja- ja Ida-Euroopas, kus uute nähtuste levimine toimus aeglasemalt. Näljahädad ja suur katkuepideemia 14. sajandi lõpul põhjustasid Euroopas enneolematu rahvastikukatastroofi.

ajalugukeskaeg13

ajalugukeskaeg14

 

100-aastane sõda Inglismaa ja Prantsusmaa vahel.

100aastane sõda

100 aastane sõda – Poitiers lahing 1356

Kliima jahenes ja põllumajandust tabas kriis. Väärismetallidest müntide tootmine vähenes ligi 80%. Läänikord ja paavstivõim hakkasid alla käima, samas toimus kunsti- ja kultuurielu õitseng. 14.sajandil sai Itaaliast alguse renessanss, mille mõju ulatus ka põhja poole Alpe. Trükikunsti leiutamine andis Euroopa teaduse ja kirjanduse arengule tugeva tõuke. Ameerika avastamise järel tekkisid uued kaubateed ja seega tekkisid Euroopal eeldused saavutada majanduslik mõjuvõim kogu maailmas.

Bolonja ülikool

Must katk

 

Saja aastane sõda

 

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.