Lineaarne korrelatsioon, korrelatsiooniväli

Korrelatsioonikordaja

Lineaarne korrelatsioon1

 

Korrelatsioon puudub

Tänaval küsiti juhuslike inimeste käest nende suhtumist Mudaparteisse ja samal ajal mõõdeti ka õhutemperatuuri. Tõhusa uurimistöö tulemusena selgus, et suhtumine Mudaparteisse ei mõjuta õhutemperatuuri ja vastupidi.

 

Lineaarne korrelatsioon2

 

Korrelatsioon on nõrk

Kehalise kasvatuse õpetaja märkis teljestikku õpilaste kaugushüppe ja kõrgushüppe tulemused. Matemaatikaõpetaja Siegfried Siinus selgitas oma kolleegile, et kaugemale hüppajad hüppavad tihtipeale ka kõrgemale, kuid väga kindlat seost ei ole.

 

Lineaarne korrelatsioon3

 

Tugev korrelatsioon

Ühe klassi õpilaste lugemuse ja õigekirja vaheline seos on järgmisel graafikul. Selgus, et mida suurem on lugemus, seda paremini saadakse hakkama ka kirjutamisega. Kas selline seos kehtib ka Teie klassi õpilaste puhul?

Lineaarne korrelatsioon4

 

Kahe tunnuse vahel on tugev korrelatsioon, kui |r|≥0,8.

Lineaarne korrelatsioon5

Kui andmehulk on suur, siis on pilt selline

 

Korrelatsioon on negatiivne

Kehalise kasvatuse õpetaja koostas tabeli, kuhu märkis õpilase kehakaalu ja 100 meetri jooksu aja. Pärast kandis ta tulemused teljestikku. Selgus, et mida suurem on kehakaal, seda aeglasem on õpilane. Kas olete sellise järeldusega nõus?

 

Lineaarne korrelatsioon6

 

Korrelatsiooniväli

Lineaarne korrelatsioon7

 

Allikas: Lineaarne_korrelatsioon. Korrelatsiooniväli

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.