20- PIIRES LAHUTAMINE (ÜLEMINEKUTA)

1. klass > Matemaatika > Õppeaasta

8-6= 2
18-6=12

70

Kõigepealt lahutan ühelised, siis kümnelised.

72