ÜHISKOND KESKAJAL

10. klass > Ajalugu > 1. kursus

Tolleaegne ühiskond oli feodaalühiskond, mis jagunes seisusteks: vaimulikkond, aadlid, linnakodanikud ja talupojad. Kujunes välja püsiv sotsiaalne ja õiguslik korraldus ja üleeuroopaline kultuuri-ja kunstielu.  Sai alguse rahvusriikide tekkimine ja keskajal oli suurimaks riigiks Prantsusmaa.