OSA LEIDMINE ARVUST

Osa leidmiseks arvust (tervikust), tuleb arv korrutada osamääraga.

Osamäär näitab, kui suur osa arvust tuleb leida.

Kui osamäär on väiksem kui 1, siis on leitav osa arvust väiksem, kui aga osamäär on suurem kui 1, siis on osa arvust suurem. Osamäär võib olla väljendatud hariliku murruna või kümnendmurruna (või protsentides, vt PROTSENDI LEIDMINE ARVUST).

N:

  • Leiame 0,5 osa arvust 50.
    Korrutame arvu 50 osamääraga 0,5 : 50 ∙ 0,5 = 25.

Vastus: 0,5 osa arvust 50 on 25.

  • Leiame 2,5 osa arvust 50.
    Korrutame arvu 50 osamääraga 2,5 : 50 ∙ 2,5 = 125

Vastus: 2,5 osa arvust 50 on 125.

3) Leiame 103osa arvust 50.

Korrutame arvu 50 osamääraga 103104

Tekstülesanne: Aias kasvas 25 viljapuud, 105 nendest olid kirsipuud ja ülejäänud õunapuud.

Mitu kirsipuud ja mitu õunapuud kasvas aias?

I lahendusvõte: kirsipuude leidmiseks korrutame viljapuude arvu osamääraga:

106

Õunapuid oli seega: 25 – 10 = 15

Vastus: aias oli 10 kirsi- ja 15 õunapuud.

II lahendusvõte: ühe osa kaudu.

Leiame 107 osa puudest: 25 : 5 = 5.

Kirsipuid on 2 osa: 2 ∙ 5 = 10. Õunapuid on seega 5 – 2 = 3 osa: 3 ∙ 5 = 15.

Vastus: aias oli 10 kirsi- ja 15 õunapuud.

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.