Pindalade ligikaudne arvutamine

Meile tuntud valemid pindala arvutamiseks on rakendatavad ainult teatud kindlatele kujunditele nagu kolmnurk, ristkülik, romb, trapets jne. Tasapinnalise kõverjoonega piiratud kujundi pindala oskame leida ainult ringi ja ringi sektori puhul.

Praktiliselt leitakse kinnise joonega piiratud tasapinnalise kujundi pindala ligikaudne väärtus. Kujund asetatakse ruudustikule ja seejärel loetakse ära mitu on terveid ruute ja mitu selliseid, millest rohkem kui pool asetseb vaadeldava kujundi sisepiirkonnas. Saadud arv korrutatakse üksiku ruudu pindalaga.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.