Pronksiaeg Eestis. Lühidalt

Eestist leitud vanimad pronksesemed pärinevad 1800.a..eKr ehk siis peetakse seda aega pronksiaja alguseks Eestis. Pronks on vase ja tina sulam ja kuna neid maake meie aladel ei leidunud, siis veeti neid sisse, et nendest pronksi sulatada. Kuna pronks oli kallis, siis kasutati pronksiajal ka kiviriistu. Umbes 1000.a. eKr hakati rajama kindlustatud asulaid ja kasutusele võeti uued ehte-ja savinõude tüübid. Üks tuntumaid kindlustatud asulaid on Asva asula Saaremaal, mille järgi on nimetuse saanud tolle ajal kindlustatud asulate kultuur (nn Asva kultuur). Pronksiajal tuli kasutusele ader ja tol ajal rajati vanimad teadaolevad tänaseni säilinud põllud (nt Saha-Lool). Kujunes välja uus matmiskombestik, kus hakati kasutama kivikirstkalmeid. Tolleaegne matmine annab tunnistust, et inimeste seas olid tekkinud rikkamad ja võimsamad, kes ka vastavalt olid maetud.

Kivikirstkalmed

Kivikirstkalmed

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.