Aatomi ehitus. Leia õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 20

Aatomituumale annavad laengu ...

2 / 20

Elektriliselt negatiivsed on ...

3 / 20

Tuumalaeng võrdub prootonite arvuga

4 / 20

Aatomi massiarv võrdub tuumalaenguga

5 / 20

Elektronkatte moodustavad ...

6 / 20

Joonisel on tähistatud neutron tähega ...

7 / 20

Aatomituum koosneb prootonitest ja elektronidest

8 / 20

Elektriliselt positiivsed on ...

9 / 20

Joonisel on tähistatud elektron tähega ...

10 / 20

Vali õige väide

11 / 20

Vali õige väide

12 / 20

Elektronide arv võrdub neutronite arvuga

13 / 20

Joonisel on esimene kiht tähistatud tähega ...

14 / 20

Vali õige väide

15 / 20

Vali õige väide

16 / 20

Aatomituum koosneb

17 / 20

Joonisel on aatomituum tähistatud tähega ...

18 / 20

Joonisel on tähistatud prooton tähega ...

19 / 20

Elektriliselt neutraalsed on ...

20 / 20

Tuuma ümbritsev elektronkate koosneb elektronidest

Autor: keemia.matefus.eu

results loading