AATOMI EHITUS

Aatom koosneb aatomi tuumast ning elektronkattest. Aatomi tuum koosneb omakorda prootonitest ja neutronitest. Prootonil on positiivne laeng ning prootonite arv määrab ära elemendi. Neutronil laeng puudub.
Elektronkattes paiknevad elektronid, millel on negatiivne laeng. Kuna elektroni laeng on väikseim looduses esinev laeng, nimetatakse seda ka elementaarlaenguks. Prootoni laeng on arvuliselt võrdne elektroni laenguga, ainult, et vastasmärgiline.

Aatomi ehitus

Aatomi ehitus

Aatom tervikuna on laenguta, kuna aatomis on prootoneid ja elektrone võrdselt.

Prootonite arv aatomituumas määrab ära selle, mis elemendiga on tegemist. Näiteks kui aatomituumas on 8 prootonit, siis on tegemist hapnikuga ning kui aatomituum sisaldab 26 prootonit, on tegemist rauaga.

Prootonite arv määrab ära tuumalaengu ning see võrdub elektronide arvuga.

Elektronid paiknevad aatomis aatomituuma ümber paiknevatel elektronkihtidel. Elektronkihtide arv tuumas sõltub aatomist, mida suurem aatom on, seda rohkem on ka elektronkihte. Elektronkihtidel saab olla maksimaalselt kindel arv elektrone (vt tabel), kuid kõige välimisel kihil ei saa olla rohkem kui 8 elektroni.

40

TEST;

 Test aatomi ehitusest. Vali õige väide.

Aatomi koostis ja omadusi. Vali õige.

 

Loe lisaks:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.