TESTKahekohalise arvu jagamine kahekohalise arvuga 100 piires nr1. Kirjuta kasti õige number