KORRUTAMINE JA JAGAMINE

 • Korrutamine kui võrdsete liidetavate summa leidmine

Korrutamiseks nimetatakse võrsete liidetavate liitmist.

7+7+7=21

23

Korrutis ei muutu, kui muudame tegurite järjekorda.

3*5 = 15    5*3 = 15

MÄNG:

 1. Korrutamine

 

Jagamine on arvu jaotamine võrdeteks osadeks.

24

Jagamist saab kontrollida korrutamisega, sest jagamine on korrutamise pöördtehe.

8:4= 2, sest 4*2=8

TEST:

Korrutustabel. Vali õiged tehted.

Korrutustabel. Vali õiged vastused.

Jagamine. Vali vastusele sobiv tehe. Õigeid variante võib olla mitu.

Enesekontrolliks:

 1. Jagamine 1
 2. Jagamine 2
 3. Jagamine 3
 4. Jagamine 4
 5. Korrutamine ja jagamine

 

 • Korrutamine ja jagamine arvuga 2

Kui korrutame mingit arvu 2-ga, saame selle arvu kahekordse.

2*3=6 (arv 6 on arvu 3 kahekordne)

Kui jagame mingi arvu 2-ga, saame sellest arvust poole väiksema arvu.

10:2=5 (Arv 5 on poole väiksem arvust 10. Pool arvust 10 on 5)

 

 • Korrutamine ja jagamine arvuga 10

Arvu korrutamisel 10-ga kirjutame arvult ühe nulli lõppu.

3*10=30

20*10=200

Nulliga lõppeva arvu jagamisel 10-ga jätame selle arvu lõpust ühe nulli ära.

50:10=5

490:10=49

Enesekontrolliks:

 1. Kalamäng
 2. Erinevad mängud

 

 • Korrutamine ja jagamine arvuga 3

Arv jagub kolmega kui arvus olevate numbrite summa jagub kolmega.

18 (1+8=9) 9:3=3

435 (4+3+5=12) 12:3=4

 • Korrutamine ja jagamine arvuga 4

25

Kui on teada arv, siis sellest veerandi leidmiseks jagame arvu 4-ga.

8:4=2 Veerand arvust 8 on 2

Kui arvust on teada veerand, siis selle arvu leidmiseks korrutame veerandi arvuga 4.

3*4=12 Kui arvust veerand on 3, siis see arv on 12

 

Korrutamine:

See artikkel on retsenseerimata.