TESTKahekohalise arvu jagamine kahekohalise arvuga 100 piires nr2. Kirjuta kasti õige number