Teadmiste test

Keskaegne Eesti. Ajaloo test

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 17

Keskaja alguses olid talupojad Eestis ...

2 / 17

Aastakümnepikkuse võitluse järel õnnestus sakslastest ristisõdijatel saada oma võimu alla Lõuna-Eesti. Kes vallutasid ja ristisid Põhja-Eesti?

3 / 17

XVI saj. lõpuks oli Eestis kujunenud olukord, mida on nimetatud kolme kuninga perioodiks. Millise maa kuningas ei kuulunud nende kolme hulka?

4 / 17

XVI saj teine pool tõi Eesti ja Läti aladele senise riikliku korra lagunemise, pikad ja laastavad sõjad ja peremeeste vahetumise. Mis oli selle põhjuseks?

5 / 17

Muinasajal ei olnud eestlastel linna tüüpi asulaid. Üsna pea pärast maa alistamist hakati rajama linnu. Tähtsamateks ja mõjukamateks kujunesid linnad, kellest said Hansa Liidu liikmed. Mis peitus mõiste Hansa taga?

6 / 17

Milline linn sai Eestis keskajal esimesena linnaõigused?

7 / 17

XII saj lõpus tegid Saksamaalt pärit mungad algust Balti mere idakalda rahvaste ristimisega. Millise rahva juures alustasid misjonärid oma tööd?

8 / 17

Mis on tähtsaimaks kirjalikuks ajalooallikaks eestlaste muistse vabadusvõitluse kohta?

9 / 17

XIV saj 40. aastail toimusid mõnes Eesti piirkonnas talurahva ülestõusud valitsejate vastu. Millistes maakondades need aset leidsid?

10 / 17

Rahumeelsele misjonitööle järgnes peagi usu levitamine relvade toetusel. Kes oli Liivimaa kolmas piiskop, kelle juhtimisel toimus mitmete siinsete hõimude ja rahvaste alistamine ja ristimine?

11 / 17

Mis aastal algas Jüriöö ülestõus?

12 / 17

Mis aastat peetakse Eestis keskaja alguseks?

13 / 17

Jüriöö ülestõusu alustasid ...

14 / 17

XVI saj jõuab eesti keel ka trükitud raamatutesse. Milline on tuntud vanim säilinud eestikeelne raamat?

15 / 17

Ristimise ja vallutamise järel ei kujunenud Eestis välja poliitilist ühtsust, vaid maa jagunes algul nelja valitseja vahel. XIV sajandi keskpaigas müüs üks valitseja oma valdused teisele ja sellest ajast kuni Liivi sõjani oli Eesti jagatud kolmeks. Kes oli valitseja, kes oma valdused ära müüs?

16 / 17

Eesti ajaloo vanimat perioodi, mis kestab kuni XIII saj alguseni, nimetatakse eestlaste muinasajaks. Kuna eestlastel puudus sel ajal oma kirjakultuur, pärinevad andmed kas naaberrahvaste kroonikute sulest või arheoloogilistest leidudest. Milline väide ei pea Muinas-Eesti kohta paika?

17 / 17

Saksa linnu (nende hulka tuleb lugeda ka sakslaste rajatud linnu Eestis ja Lätis) valitses linnanõukogu, mis koosnes linna tähtsamatest kaupmeestest. Kuidas seda organit nimetatakse?

results loading