Keskaegne Eesti. Ajaloo test

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 17

XIV saj 40. aastail toimusid mõnes Eesti piirkonnas talurahva ülestõusud valitsejate vastu. Millistes maakondades need aset leidsid?

2 / 17

XVI saj. lõpuks oli Eestis kujunenud olukord, mida on nimetatud kolme kuninga perioodiks. Millise maa kuningas ei kuulunud nende kolme hulka?

3 / 17

Mis aastat peetakse Eestis keskaja alguseks?

4 / 17

XVI saj teine pool tõi Eesti ja Läti aladele senise riikliku korra lagunemise, pikad ja laastavad sõjad ja peremeeste vahetumise. Mis oli selle põhjuseks?

5 / 17

Eesti ajaloo vanimat perioodi, mis kestab kuni XIII saj alguseni, nimetatakse eestlaste muinasajaks. Kuna eestlastel puudus sel ajal oma kirjakultuur, pärinevad andmed kas naaberrahvaste kroonikute sulest või arheoloogilistest leidudest. Milline väide ei pea Muinas-Eesti kohta paika?

6 / 17

Mis on tähtsaimaks kirjalikuks ajalooallikaks eestlaste muistse vabadusvõitluse kohta?

7 / 17

Mis aastal algas Jüriöö ülestõus?

8 / 17

Ristimise ja vallutamise järel ei kujunenud Eestis välja poliitilist ühtsust, vaid maa jagunes algul nelja valitseja vahel. XIV sajandi keskpaigas müüs üks valitseja oma valdused teisele ja sellest ajast kuni Liivi sõjani oli Eesti jagatud kolmeks. Kes oli valitseja, kes oma valdused ära müüs?

9 / 17

XII saj lõpus tegid Saksamaalt pärit mungad algust Balti mere idakalda rahvaste ristimisega. Millise rahva juures alustasid misjonärid oma tööd?

10 / 17

Milline linn sai Eestis keskajal esimesena linnaõigused?

11 / 17

Saksa linnu (nende hulka tuleb lugeda ka sakslaste rajatud linnu Eestis ja Lätis) valitses linnanõukogu, mis koosnes linna tähtsamatest kaupmeestest. Kuidas seda organit nimetatakse?

12 / 17

Aastakümnepikkuse võitluse järel õnnestus sakslastest ristisõdijatel saada oma võimu alla Lõuna-Eesti. Kes vallutasid ja ristisid Põhja-Eesti?

13 / 17

Keskaja alguses olid talupojad Eestis ...

14 / 17

XVI saj jõuab eesti keel ka trükitud raamatutesse. Milline on tuntud vanim säilinud eestikeelne raamat?

15 / 17

Jüriöö ülestõusu alustasid ...

16 / 17

Muinasajal ei olnud eestlastel linna tüüpi asulaid. Üsna pea pärast maa alistamist hakati rajama linnu. Tähtsamateks ja mõjukamateks kujunesid linnad, kellest said Hansa Liidu liikmed. Mis peitus mõiste Hansa taga?

17 / 17

Rahumeelsele misjonitööle järgnes peagi usu levitamine relvade toetusel. Kes oli Liivimaa kolmas piiskop, kelle juhtimisel toimus mitmete siinsete hõimude ja rahvaste alistamine ja ristimine?

results loading