TESTMittemetallide keemiliste omaduste võrdlus. Vali õige variant

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 8

Vali õige variant

2 / 8

Vali õige variant

3 / 8

Vali õige variant

4 / 8

Vali õige variant

5 / 8

Vali õige variant

6 / 8

Vali õige variant

7 / 8

Vali õige variant

8 / 8

Vali õige variant