18. Ar Argoon

Elektronvalem: Ar:+18| 2)8)8)
Aatommass: 39,948

Tahke argoon -189,3 C juures

Tahke argoon -189,3 C juures

Argoon avastati 1894.a. Värvuseta ja lõhnata üheaatomiline gaas, mis moodustab 0,9% õhu koostisest. Väärisgaasidest on ta Maal levinuim. Tal on kolm stabiilset isotoopi massiarvudega 36,38 ja 40. Keemiliselt inertne, moodustab klatraate veega ja orgaaniliste ühenditega.

Saadakse vedela õhu fraktsioneerival destillatsioonil. Sissehingamisel on ta narkootilise toimega. Kasutatakse kaitsekeskkonnana keevitamisel, metallurgias, luminestsentslampides, hõõglampides ja geoloogias.

Lingid:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.