2. He Heelium

Elektronvalem: He:+2| 2)
Aatommass: 4,002602

Nasa pilt: ioniseeritud heeliumi aatomid umbes 60000 0C juures päikese väliskihtides

Nasa pilt: ioniseeritud heeliumi aatomid umbes 60000 0C juures päikese väliskihtides

Värvuseta ja lõhnata üheaatomiline gaas, mida esineb atmosfääris ja mõnes looduslikus gaasis. Saadakse vedela õhu fraktsioneerival destillatsioonil. Inertne, tema ühendeid pole teada. Kasutatakse õhupallides, süvameresukeldujad kasutavad teda sissehingamiseks, et vältida kessoontõbe.

Lingid:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.